ACEA vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro EU ETS pro silniční dopravu

Před hlasováním Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu o EU ETS příští týden vyzývá Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) poslance Evropského parlamentu, aby podpořili zavedení solidního systému stanovování cen uhlíku, který zahrnuje silniční dopravu.

Systém obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu (ETS2) navržený v klimatickém balíčku „Fit for 55“ je klíčovým politickým nástrojem pro dekarbonizaci silniční dopravy. Bez něj nemůže být celkové úsilí o rychlé snížení emisí – zejména v odvětví nákladní silniční dopravy – účinné.

„Pouze se silnou podporou politického rámce, který stanoví cenu uhlíku, bude možné povzbudit a pobídnout provozovatele komerční dopravy, aby volili vozidla s nízkými a nulovými emisemi před konvenčními, naftovými,“ uvedl Martin Lundstedt, Generální ředitel Volvo Group a předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla.

„Dopravci přece používají vozidla jako součást svého podnikání v oblasti přepravy zboží a osob. Výhody provozu vozidel s nulovými emisemi pro ně musí být jasně viditelné. K přechodu dojde pouze tehdy, pokud budou tato vozidla provozována ziskověji a bez problémů jako konvenční vozidla.

Lundstedt: „Vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro koherentní a efektivní systém cen uhlíku, který stanoví správné cenové signály pro postupné ukončení používání fosilních paliv. Je však také důležité pečlivě vyvážit dopad, který bude mít zpoplatnění uhlíku na uživatele silnic, a zajistit, aby získali široký přístup k vhodným a cenově dostupným alternativám s nízkými či nulovými emisemi.“

Příjmy by proto měly být použity na pomoc silničnímu sektoru v jeho přechodu, ke zmírnění dopadů a k zajištění toho, aby byly včas široce dostupné alternativy s nízkými a nulovými emisemi.

O ACEA

  • Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) je obchodní sdružení 16 hlavních evropských výrobců automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů se sídlem v Bruselu.
  • Členy ACEA pro užitková vozidla jsou DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Užitkové vozy a Volvo Group.
  • Navštivte www.acea.auto pro více informací o ACEA a sledujte nás na www.twitter.com/ACEA_auto nebo www.linkedin.com/company/ACEA/.

O automobilovém průmyslu EU

  • 12,7 milionu Evropanů pracuje v automobilovém průmyslu (přímo i nepřímo), což představuje 6,6 % všech pracovních míst v EU.
  • 11,5 % pracovních míst ve výrobě v EU – přibližně 3,5 milionu – je v automobilovém průmyslu.
  • Motorová vozidla jsou zodpovědná za daňové příjmy ve výši 398,4 miliardy eur pro vlády na klíčových evropských trzích.
  • Automobilový průmysl vytváří pro EU obchodní přebytek ve výši 76,3 miliardy EUR.
  • Obrat generovaný automobilovým průmyslem představuje více než 8 % HDP EU.
  • Automobilový průmysl, který ročně investuje 58,8 miliardy EUR do výzkumu a vývoje, je největším soukromým přispěvatelem do inovací v Evropě a představuje 32 % celkových výdajů EU.

 

Zdroj: acea.auto