Evropa: prodeje aut letos poklesly o 30 %

Za leden až říjen 2020 bylo v zemích EU27+EFTA+UK dle údajů zveřejněných ACEA poprvé zaregistrováno celkem 9 696 928 ks nových osobních automobilů. Je to o 27,3% (o 3 635 632 ks) méně než ve stejném období roku 2019. Jedná se o absolutně nejnižší hodnotu prodejů od roku 2004, upozornil analytik Antonín Šípek.

Zmíněná hodnota byla zatím zaznamenána v roce 2013 a to 10 402 608 ks. V samotném měsíci říjnu 2020 poklesly první registrace oproti říjnu 2019 o 7,1 %, tedy o 85 940 ks vozidel.

K poklesu prodejů v souhrnu za leden až říjen došlo na trzích všech zemí. Nejnižší poklesy prodejů osobních automobilů byly zaznamenány v severských státech (Norsko – 10,57%, Švédsko – 16,80 %, Finsko – 16,86 % a Dánsko – 18,10 %).

Nejméně klesaly Porsche a Toyota

Pokles prvních registrací byl u všech výrobních skupin vyšší než 16 %. Nejnižší propady byly podchyceny u Toyota Group (- 16,68 %), K propadu prodejů došlo u všech značek. Relativně se „dařilo“ se čtyřem „prémiovým“ značkám. Pokles prodejů u značky Porsche činil „pouze“ 10,61 % (při celkových prodejích za leden až říjen ve výši 57 454 ks), značka DS vykázala pokles o
15,06 % (při prodejích za leden až říjen 34 344 ks), značky Bentley, Lamborghini a Bugatti vykázaly pokles v souhrnu o 15,43 % (prodeje celkem 4 220 ks) a u značky Lexus došlo k poklesu o 17,53 % (prodeje 38 626 ks).

U značek, jejichž prodeje za leden až říjen 2020 přesáhly 200 000 ks, byl s výjimkou pěti značek (Toyota, Škoda, KIA, Volvo a Mercedes) pokles vyšší než 20 %.VOLVO Car Corp. (-18,26 %) a BMW Group (- 21,38 %).

Nejvyšší počet prvních registrací byl podchycen u značky Volkswagen (podíl na trhu 11,02 %), následuje Renault (podíl 6,85 %) a Peugeot (podíl 6,22 %). Značka Škoda zaujímá podle počtu prodaných vozidel za leden až říjen 2020 osmé místo (podíl na trhu 5,43 %), počet prvních registrací této značky byl vyšší než u značky AUDI.

Zdroj: automakers.cz