Zapojením do projektů získávají členové příležitost pracovat na společných zájmech efektivněji s vysokým procentem v úspoře nákladů.

Připravované projekty: 

PLAKOTECH

Číslo a název výzvy: 01_15_007 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM
Název projektu – česky: Plasty, kovy a technologie v automobilovém průmyslu
Název projektu – EN: Plastics, metals and technologies in automotive industry

Anotace projektu:
Automobilový průmysl trvale rozšiřuje použití nových, lehčích materiálů a s nimi i technologií jejich zpracování. Jde zejména o moderní plasty včetně silikonů, kompozitní materiály, hliník a jeho slitiny, ale také moderní procesy a technologie související se spojováním různých materiálů a jejich zpracováním. Tento výzkumně-vývojový projekt se proto zaměřuje na 3 oblasti:

1.Plasty

Podprojekt řeší 3 stěžejní oblasti:
Tlustostěnné výstřiky: Komplexní technologie vstřikování tlustostěnných výrobků z polymerních materiálů. Existuje obecné povědomí o dílčích aspektech celého procesu, nasazení do výroby však vyžaduje vyšší a trvalou spolehlivost procesu při současném zvýšení jeho efektivnosti, zejména pak cestou zkracování vstřikovacích časů. Moderní plasty: Vícefunkčnost materiálu jako základu pro více funkční díly je směr, kterým se ubírají výrobci komponentů. Integrace více funkcí do jednoho dílu (optické, elektrické,tepelné atd.) při stejném množství operací při jeho výrobě jako z původního jedno funkčního materiálu, je směr snižování pracnosti a zvyšováni efektivnosti výroby. Technologie spojování: Problematika spojování polymerů a dalších materiálů technologiemi lepení a vulkanizace není zcela neznámou oblastí, ale není dostupný ucelený přehled zásad, materiálů a postupů, které byl vyvinut a připraven tak, aby dával možnost širokého uplatnění zejména u MSP.

2.Kovy:

Podprojekt je zaměřen na řešení problému vysoké zmetkovitosti hliníkových dílů z důvodů slévárenských vad a studium cyklické únavy specifické pro automobilové komponenty. Problematika slévárenských vad při procesu tavení a odlévání je oblast, která je prioritou u řady výrobců hliníkových dílů pro automobily. Znalost chování hliníku při cyklickém zatěžování, definování závislosti charakteristiky únavového lomu a způsobu zatěžování je jedním z velmi naléhavých úkolů pro další rozšíření použití hliníkových materiálů.

3.Technologie:

Podprojekt řeší problém vysoké zmetkovitosti při výrobě náročných dílů z plastů procesem vstřikování. Zvýšení efektivnosti při procesu vstřikování zejména cestou zkracování časů temperace forem při růstu komplexity dílu, která umožňuje snížení počtu komponent pro konečnou montáž (zvýšit rozsah integrace jednotlivých dílů do dílu, který je vystříknut najednou).

 

Zahraniční projekty:

Rozvoj polytechnickéj výchovy a propagacia technických profesí na základných a stredných školách

  • lead partnerem je Automobilový klaster Slovensko

CAARDEMY

  • vzdělávací projekt pro koncept „Future Factory“

CyCLE

  • budování řetězce pro koncept „Connected cars“

Green Wheels

  • vzdělávací materiály pro opraváře elektormobilů a hybridních automobilů

 

 

Tato sekce je přístupná pouze aktivním členům Autoklastru.

Pokračujte prosím Přihlášením nebo Registrací