Poslání klastru

Vytváření podmínek a podpora konkurenceschopnosti členů pro udržitelný rozvoj regionu.
 

Vize klastru

Stát se integrátorem firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a dalších zainteresovaných stran, jejichž aktivity podporují rozvoj automobilového průmyslu v regionu.

 

Hodnoty klastru

  • Lidé, jejich znalosti a dovednosti
  • Spolupráce založená na důvěře
  • Inovativnost a flexibilita
  • Vzájemný přínos