Kapitola 3

Poslání

3.1.Posláním Klastru je:
Vytváření podmínek a podpora konkurenceschopnosti členů pro udržitelný rozvoj regionu
3.2.Toto poslání Klastr naplňuje realizací vize stát se integrátorem firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a dalších zainteresovaných stran, jejichž aktivity podporují rozvoj automobilového průmyslu v regionu.
3.3.Hodnotami, na kterých klastr svou činnost staví, jsou:

  • Lidé, jejich znalosti a dovednosti
  • Spolupráce založená na důvěře
  • Inovativnost a flexibilita
  • Vzájemný přínos