Kapitola 2

Název a sídlo

2.1.      Název: Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.  (zkratka MAK)

2.2.      Sídlo:   Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

                        Studentská 6202/17

                        708 00 Ostrava-Poruba