Kapitola 1

Úvodní ustanovení

1.1.Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. (dále jen „Klastr“) je sdružení právnických a fyzických osob založené a registrované ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování v jeho platném znění.
1.2.Klastr je právnickou osobou, která reprezentuje regionální koncentraci vzájemně provázaných odvětví automobilového průmyslu, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, společností působících v příbuzných oborech, vzdělávacích a neziskových organizací i fyzických osob.
1.3. Klastr je dobrovolný, nezávislý a sdružuje své členy na základě společného zájmu vyjádřeném v poslání Klastru.
1.4.Klastr může zakládat pobočky jako své organizační jednotky s právní subjektivitou reprezentující Klastr v konkrétních městech Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“).
1.5.Klastr je otevřenou organizací, které bude za nediskriminačních podmínek otevřeno i novým členům
1.6.Klastr může provádět podnikatelskou činnost s tím, že zisk po zdanění nebude po dobu čerpání podpory rozdělen mezi vlastníky, ale bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl klastr založen