Založení a rozvoj klastru

Klastr byl založen 22  členy na ustanovující Valné Hromadě v září 2006

Projekt  Založení a rozvoj klastru 
  • schválen  8.2.2007  z OPPP, rozsah 24,2 mil. Kč; dotace 17,2 mil. Kč
  • 5 oblastí rozvoje

Inovace

Rozvoj lidských zdrojů

Marketing a propagace

Rozvoj subdodavatelsky odběratelské základny

Zajištění provozu a služeb členské základny 

 Ustaveny 3 prioritní pracovní týmy

  • Řízení lidských zdrojů
  • Obchodní vztahy
  • R&D