AutoNet
Mezinárodní projekt vedoucích regionů Střední Evropy realizován pro účely podpory inovačního prostředí a pro vytváření nových procesů, materiálů a produktů  v automobilovém průmyslu a podpůrných odvětvích
 
Projekt přispěl k motivaci, více výkonné spolupráci aktérů v tzv. inovačním trojúhelníku – univerzity (a další V&V instituce), SME/LEs  a vládni instituce.
 
Rozpočet celkem: 2,13 mil EUR (z toho 20% spolufinancování)
 
Přidanou hodnotou projektu:
  • Transfer vědomostí a poznatků na určitá témata
    • Setkání s experty v příslušném oboru  z partnerských regionů
    • Aplikace mezinárodních „best practise“ – Centra expertů klastru
  • Kooperační setkání pro společnou spolupráci mezi regiony

    • Navázání nových kontaktů pro rozvoj a dlouhodobou udržitelnost v automotive

    • Rozšíření obchodních aktivit (projektových vztahů) v rámci Střední Evropy

 

Více informací naleznete na webových stránach projektu AutoNet ZDE