Poptávka: Inovace výrobních technologií
Komplexní analýzy a inovace technologií objemového a plošného tváření, obrábění a dělení materiálu, svařování a povrchových úprav. Fyzikální a numerická analýza tváření kovů, návrh nástrojů, optimalizace, predikce životnosti. Vývoj nekonvenčních metod tváření, zlepšování materiálových parametrů intenzivní plastickou deformací. Hodnocení tvářitelnosti kovových materiálů, prášků a kompozitů, predikce struktury. Svařitelnost speciálních ocelí. Řešení problematiky obrábění těžkoobrobitelných materiálů, posuzování obrobitelnosti nových konstrukčních materiálů, konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků. Stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění na NC strojích, těžce obrobitelných materiálů a při vysokorychlostním obrábění. Vývoj funkčních elektrochemicky vylučovaných slitinových a kompozitních povlaků s obsahem mikro a submikronových částic a nanoinhibitorů, vývoj sklovitých, sklokeramických a organických povlaků. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Jiří Hrubý jiri.hruby@vsb.cz 597323118