Poptávka: Odborná školení a kurzy
Kurzy v oblasti počítačové podpory inovací, kurzy v oblasti počítačové podpory konstruování, moderní simulační systémy a technika virtuálních prototypů. Modelování mechatronických systémů. Školení a semináře v oblasti bezporuchovosti a údržby strojů a zařízení cíleně pro podnikové problematiky. Kurzy galvanizérů, kurzy metody konečných prvků ve tváření, kurzy povrchových úprav, kurzy tvařitelnosti kovových materiálů za studena, školení vyššího svářečského personálu v souladu s dokumenty EWF 409-06; 410-06 a 411-06. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Jiří Hrubý jiri.hruby@vsb.cz 597323118