Poptávka: Projekční a konstrukční práce, automatizace a robotizace výrobních systémů
Konstrukční řešení strojních součástí a skupin s využitím špičkových CAD systémů počítačové podpory konstruování, tvorba výrobní výkresové dokumentace. Konstrukce a projekce strojů a strojních a dopravních zařízení, projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních buněk, navrhování speciálních periferních zařízení a nestandardních manipulačních zařízení. Projektování potrubních a energetických rozvodů. Analýza a optimalizace dopravních systémů. Projekce a konstrukce speciálních systémů pro manipulaci se sypkými hmotami. Zpracování technické dokumentace a montážních návodů. Komplexní řešení všech úrovní řídicích systémů, od měření a regulace, přes logické řízení s programovatelnými automaty až po procesní řízení a SCADA systémy. Tvorba speciálního programového vybavení. Návrhy osvětlovacích soustav pro vnitřní i venkovní prostory. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Zdeněk Konečný zdenek.konecny@vsb.cz 597325403