Poptávka: Měření a zkušebnictví
Experimentální vyšetřování pevnostních a deformačních vlastností strojních součástí, Kvazistatické zkoušky: tah, tlak, ohyb, krut, vysokocyklové a nízkocyklové únavové zkoušky: tah-tlak, krut, ohyb, kombinace tah/krut, krut/ohyb, cyklické indentační zkoušky, měření kontaktní únavy, vývoj zkušebního zařízení pro měření kontaktní únavy. Měření deformací součástí a konstrukčních celků v provozních podmínkách tenzometricky i opticky – ESPI, DICM, fotoelasticimetrie. Stanovení statických a dynamických charakteristik pryžových elementů, statické tahové a tlakové zkoušky zkušebních vzorků se stanovením odpovídajících parametrů (mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce, modul pružnosti, Poissonovo číslo). Měření zbytkových napětí součástí, defektoskopie – zkoušení vířivými proudy, kapilární metody, návrh metod eliminace nepříznivých jevů. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 František Fojtík frantisek.fojtik@vsb.cz 597323292