Poptávka: Diagnostika výrobních strojů a zařízení
Odborná pracoviště VŠB – TU Ostrava nabízejí provozní tribodiagnostická, vibrodiagnostická a termodiagnostická měření na výrobních strojích a zařízeních, posouzení jejich stavu a návrh případných opatření, optimalizace výrobních procesů z hlediska životnosti výrobních strojů a zařízení, snížení energetické náročnosti výroby, zatížení životního prostředí. Navrhování komplexních diagnostických systémů včetně návrhů speciálních siloměrných snímačů, provozní měření deformací, napětí, sil, torzních a ohybových momentů, tlaků, průhybů a posuvů na výrobních zařízeních. Návrh umístění tenzometrů, realizace měření, zpracování výsledků. Měření dle požadavků zákazníka, návrhy na změny na základě výsledků měření. Konstrukce speciálních měřicích standů. Návrh, realizace a cejchování tenzometrických siloměrů, snímačů krouticích momentů, tlaku a průhybů. Měření na rotujících součástech s kontaktním a bezkontaktním přenosem údajů na aparaturu, tenzometrické měření ve vodě, v olejové lázni, případně v tlakovém prostředí až do 100 MPa, tenzometrické měření v prostředí s nebezpečím výbuchu, měření sil v lanech bez porušení lana, měření sil do základů strojů. Životnostní zkoušky strojních dílů a skupin. Měření hluku a vibrací z hlediska hygienických předpisů, frekvenční analýza vibrací, tvorba hlukových map, měření akustické intenzity, určení akustického výkonu, stanovení akustických emisí. Měření na elektrických zařízeních včetně analýz naměřených hodnot (automatizovaný záznam časových průběhů libovolných veličin, frekvenční analýza signálů, diagnostická měření na elektrických zařízeních atp.). Diagnostika elektrických stanic a budov infračervenou kamerou. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Ladislav Kovář ladislav.kovar@vsb.cz 597324585 František Fojtík frantisek.fojtik@vsb.cz 597323292