Poptávka: Vývoj v oblasti pohonů a ozubených převodů
Výzkum a vývoj mechanických převodů s ozubenými koly, vývoj nestandardního evolventního ozubení s vysokými modifikovanými zuby, komplexní návrh ozubených soukolí se sníženou úrovní hluku a vibrací a se zvýšenou únosností, posudky a analýza konstrukčních řešení převodovek, návrhy na rekonstrukce, poradenská činnost při návrhu nestandardních tvarů zubů (ozubení se součinitelem trvání záběru profilu větší než dvě, modifikované zuby). Deformační testy převodových skříní a stanovení optimálních tvarů ozubení, životnostní zkoušky převodových skříní, případně spolupráce na přípravě, realizaci a vyhodnocování životnostních zkoušek, měření provozního zatížení převodovek, měření a analýza hluku a vibrací převodových skříní. Poradenství v oblasti výroby ozubení s nestandardním tvarem zubů a vyhodnocování přesnosti ozubených kol. Experimentální vyšetřování zátěžných spekter pohonů a jejich schematizace. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Miloš Němček milos.nemcek@vsb.cz 597323402