Poptávka: Vývoj v oblasti fluidní techniky, řešení problémů proudění, optimalizace hydraulických a pneumatických prvků
Odborné pracoviště VŠB – TU Ostrava nabízí odbornou pomoc při vývoji hydraulických a pneumatických systémů, zvýšení jejich výkonnosti a spolehlivosti, optimalizaci proudění suspenzí a nenewtonských kapalin (zejména plastických maziv), odstranění nestabilit proudění a hydraulických rázů, měření turbulence a analýzu dynamiky hydraulických a pneumatických prvků a systémů. S počítačovou podporou CFD systémů lze numericky simulovat proudění v aerodynamickém tunelu. Dále nabízí měření, zkoušení a experimenty v oblasti hydraulických a pneumatických systémů - měření statických a dynamických charakteristik hydraulických prvků a systémů, měření fyzikálních vlastností kapalin. Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností ekologických plastických maziv u centrálních mazacích systémů, výzkum a vývoj hydraulických pohonů určených do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii. Výzkum a modelování proudění v hydrodynamické spojce, projekční návrh radiálních a axiálních hydrostatických ložisek a čerpadel. Řešení problematiky kavitace a akustických projevů v hydraulických prvcích. Ve spolupráci s dalšími pracovišti VŠB – TU Ostrava se řeší problematika modelování přestupu tepla. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Milada Kozubková milada.kozubkova@vsb.cz 597323342