Poptávka: Počítačová podpora v oblasti tvarové a rozměrové optimalizace vyráběných komponent
Odborná pracoviště VŠB – TU Ostrava nabízejí spolupráci při vývoji nových komponent i optimalizaci stávajícího výrobního sortimentu strojních součástí, součástí různých mechanismů i mechatronických systémů. Jedná se o tvarovou a rozměrovou optimalizaci součástí z hlediska jejich zatížení, snížení napětí a deformací součástí a zvýšení jejich životnosti drobnými úpravami rozměrů a tvarů vyráběných součástí. Moderní HW i SW vybavení umožňuje velmi pokročilé metody výpočtu v oblasti strukturálních analýz, které mohou přinést výrazné zlepšení životnosti, spolehlivosti i funkčnosti jednotlivých vyráběných komponent. Oblast zlepšení funkčnosti a spolehlivosti vyráběných komponent může spočívat nejen ve snížení jejich zatížení a zvýšení životnosti, ale i v oblasti užitných vlastností vyráběných součástí a systémů – např. stanovení vlastních frekvenčních spekter součástí při jejich funkci ve vozidle a jejich úpravy v souvislosti s odstraněním různých nebezpečných rezonančních jevů, či tlumení nepříznivých hluků při jejich funkci. Výpočty délky technického života strojních součástí a zařízení v oblasti časované i trvalé únavové pevnosti při stochastickém zatížení. Ověření prototypů optimalizovaných součástí laboratorním i provozním měřením. Kontakt: e-mail telefon Vladimír Mostýn vladimir.mostyn@vsb.cz 597324257 Zdeněk Konečný zdenek.konecny@vsb.cz 597325403