Autoklastr 110

        Informace o projektu Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010801 Název projektu: AUTOKLASTR 110 Popis projektu: Projekt umožní realizovat další profesní vzdělávání pro zaměstnance členských firem. Za účelem identifikace kon...

Číst více

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

        Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005964 Zkrácený název projektu: Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání společná cesta k rozvoji Anotace projektu: Projekt umožní realizovat další profesní vzděláván...

Číst více

COBOTY - vývoj periferií

Příprava projektu byla podpořena Moravskoslezským krajem. Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008567 Zkrácený název projektu: COBOTY - V&V Projekt: COBOTY - vývoj periferií​ Číslo programu: 01 Název programu: Operační program Podnik...

Číst více

Green Wheels

Project GREEN WHEELS - Operation, Repair and Service of Hybrid and Electric Cars with multiple beneficiaries under programme ERASMUS+ Key Action 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices- Sector Skills Alliances GRANT AGREEMENT n° 201...

Číst více

IMPACT Connected Car

http://iccar-opencall.fundingbox.com/ Mobilize your connected car company to make an impact Apply to IMPACT Connected Car and get up to €60,000 equity free Connected Car, funded by INNOSUP Initiative under Horizon 2020 EU Programme aims at creating v...

Číst více

COBOTY - kolokační centrum

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 01_16_080 Název výzvy: SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA Název projektu CZ: COBOTY - kolokační centrum Název projektu EN: COBOTS - colocation centr...

Číst více

CARDEMY

CARDEMY IS A PROJECT WHICH AIM IS TO IMPROVING KNOWLEDGE AND COMPETENCIES OF AUTOMOTIVE WORKERS FOR THE FACTORIES OF THE FUTURE •Name: CARDEMY // Improving knowledge and competencies of automotive workers for the factories of the future   •Date: 01/1...

Číst více

Optimalizace životnosti nástrojů pro tváření a stříhání CORNET

      Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003494 Číslo a název výzvy: 01_15_007 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM Název projektu – česky: Optimalizace životnosti nástrojů pro tváření a stříhání (Cornet) Název p...

Číst více

INovativní Automobilový Klastr II (INAK II)

Projekt si realizací plánovaných aktivit stanovuje níže uvedené cíle, které povedou k inovaci klastru, rozsáhlejší podpoře a aktivizace existujících členů, vyhledávání nových členů, zvýšení kvality řízení klastru a lepšímu využití inovačního potenciálu klastru: ...

Číst více

Innovativní automobilový klastr INAK

Projekt s hlavním cílem rozvoje klastrové organizace má 3 specifické cíle: Hlavní cíl 1:Rozvoj spolupráce členských firem klastru v oblasti lidských zdrojů Hlavní cíl 2: Rozvoj spolupráce členských firem klastru v oblasti budování obchodních vztahů H...

Číst více

PLAKOTECH

Projekt PLAKOTECH (Plasty, Kovy, Technologie)   Podprojekt Plasty: Projekt je zaměřen na technická a technologický řešení spojená s použitím plastů v automobilovém průmyslu, který je jedním z dominantních odvětví českého i moravskoslezského průmyslu. ...

Číst více

POSPOLU

POSPOLU - podpora spolupráce škol a firem   Kvalita a budoucnost středního odborného vzdělávání je téma, kterému se věnují ministři, šéfové velkých průmyslových podniků i menší zaměstnavatelé, učitelé ve školách a odborníci v soukromé i státní sféře. V roli ...

Číst více

Automotive bez hranic

Automobilový klaster Slovensko a Moravskoslezský automobilový klastr implementoval projekt „Automotive bez hranic“ s cílem zabezpečit správnou orientaci a zvýšeni kvalifikace pracovní sily za účelem: širšího uplatnění se v automobilovém průmyslu, podpory r...

Číst více

Integrátor V&V

Cílem projekt Integrátor V&V je podpořit výzkum a vývoj v malých a středních podnicích s interakci velkých  podniků a univerzit, aby společně řešili inovační výzvy v automobilovém průmyslu. Projekt se skládá z 11 specifických dílčích projektů a je v současné době ...

Číst více

CERADA

CERADA - (Central Research and Development Area) přispívá k zdokonalení a posílení potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro automobilový a letecký průmysl v kooperujících regiónech České, Slovenské republiky a Polska.   Pro dosažení cílu byla vytvo...

Číst více

Vstřikování kovových prášků

PIM projekt (Vstřikování kovových prášků) byl projekt přidané hodnoty v hodnotě 100 000 EUR v oblasti výzkumu a vývoje, který zapojil 4 firmy a 2 vysoké školy z klastru. Hlavním cílem bylo vyvinout a implementovat technologie vstřikování prášků pro konkrétní kompo...

Číst více

AutoNet

Mezinárodní projekt vedoucích regionů Střední Evropy realizován pro účely podpory inovačního prostředí a pro vytváření nových procesů, materiálů a produktů  v automobilovém průmyslu a podpůrných odvětvích   Projekt přispěl k motivaci, více výkonné spolupráci...

Číst více

Auto Akademie pro SŠ

Auto Akademie pro SŠ – úspěšný projekt pro rozvoj klíčových kompetencí studentů a usnadnění jejích integrace a adaptace do pracovního procesu v klíčových oblastech: Štíhlé procesy Logistika Projektový management Vedení lidí  Inovace v procesech, prod...

Číst více

Rozvoj Inovačního Potenciálu

Rozvoj Inovačního Potenciálu - byl druhý nosný projekt klastru spolufinancován  z programu  OPPI  výzva Klastry; rozsah 14,8 mil. Kč; dotace 8,9 mil. Kč: Projekt se skládal z následujících podprojektů: Auto akademie pro SŠ, Centrum společného nákupu, ...

Číst více

Laboratoře

Laboratoře – vědecko-výzkumné High-Tech laboratoře , které integrují potenciál univerzit s podnikovou sférou a podporují  společný výzkum a vývoj, více na:  Výzkumně-experimentální hluková laboratoř Laboratoř  pro testování chladících a tepelných zařízení ...

Číst více

Založení a rozvoj klastru

Klastr byl založen 22  členy na ustanovující Valné Hromadě v září 2006 Projekt  Založení a rozvoj klastru  schválen  8.2.2007  z OPPP, rozsah 24,2 mil. Kč; dotace 17,2 mil. Kč 5 oblastí rozvoje Inovace Rozvoj lids...

Číst více