E-katalog je vývojářský a konstruktérský nástroj pro vyhledávání doposud známých řešení dle zaměření jednotlivého katalogu.

Na základě výběru/filtrace jednotlivých atributů/parametrů (materiál, technologie, specifika) uživatel získá výstup, který popisuje vhodnost využití daného řešení, jeho podmínky, výhody. Výstup taky obsahuje schémata, vzorce, tabulky, grafy i videa.

E-katalog je zaměřen do oblastí:

  • Spojování komponentů z materiálů: kov-plast, plast-plast
  • Predikce vad vstřikovaných dílů
  • Materiály a povrchové úpravy forem
  • Vysokopevnostní oceli pro komponenty v automobilovém průmyslu
  • Náhrada pryže recyklovatelnými elastomery